تماس با ما
نشانی دفتر مرکزی

آدرس: چابهار، بندر شهید کلانتری، ساختمان شرکتها، شرکت خدمات دريايي و بندري مرجان چابهار.

تلفن: 2224823-0545

فاكس: 2224824-0545

پست الکترونیک : info@Marjanco.co

شعبه مازندران
بهشهر بندر امیر آباد، ساختمان پرگاسیران، شرکت مرجان

تلفکس
0152-546242